header CCDG

Scoala Gimnaziala Nr. 18, SIMPOZION INTERNATIONAL "PARTENERIAT CU MEDIUL", Iunie, 2015

 
REGULAMENTUL SIMPOZIONULUI INTERNAŢIONAL
 
PARTENERIAT CU MEDIUL, ediţia a VII-a, 6 iunie 2015
 
Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş şi Şcoala Gimnazială nr.18 Timişoara în parteneriat cu Centrul Carpato-Danubian de Geoecologie Bucureşti organizează în data de 6 iunie 2015 SIMPOZIONUL INTERNAŢIONAL “ PARTENERIAT CU MEDIUL”, ediţia a VII-a care are ca obiectiv general promovarea unor modele de bună practică în organizarea şi desfăşurarea acţiunilor pentru protecţia mediului şi conservarea biodiversităţii.
Acţiunea va avea loc Şcoala Gimnazială nr.18, Str.Amforei nr.6, Timişoara, Tel/Fax : 0040-0256-444828 şi se adresează cadrelor didactice, studenţilor, elevilor şi părinţilor.
 
 
OBIECTIVE URMĂRITE:
 • Prezentarea modalităţilor de abordare inter şi transdisciplinară a problemelor de mediu în cadrul curriculum-ului obligatoriu sau prin activităţi extracurriculare

 • Promovarea unor modele de bună practică în organizarea şi desfăşurarea de acţiunilor pentru protecţia mediului şi conservarea biodiversităţii (parteneriate între şcoli, cu intituţii publice, ONG-uri, între şcoală şi familie).

Nu se percepe taxă de participare.
ÎNSCRIEREA PARTICIPANŢILOR:
Înscrierea pentru toate secţiunile se face prin e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., pe baza fişei de înscriere. Data limită de înscriere şi trimitere a materialelor este 15.05.2015.
TRIMITEREA LUCRĂRILOR:
Lucrările vor fi trimise astfel:
 • Desenele, posterele, fotografiile, obiectele din materiale reciclabile pentru şcolile din oraş), la adresa: Şcoala Gimnazială nr.18, Str.Amforei nr.6, Timişoara, România; data limită: 28.05.2015.

 • Lucrările din ţară vor avea data poştei 25.05.2015

 • Lucrările în format electronic se trimit prin e-mail la adresa: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., odată cu fişade înscriere; data limită: 28.05.2015.

REALIZAREA MATERIALELOR:
 • Lucrările vor avea maximum 2(doi) autori,

 • Desenele - format A4, iar posterele – format A3. Lucrările vor fi etichetate cu etichete albe lipite în colţul din dreapta jos, scrise la computer. Eticheta va conţine: numele lucrării, numele şi prenumele autorului, clasa, şcoala, profesorul îndrumător.

 • Prezentările PP vor avea între 10 sliduri (lucrările elevilor) şi 16 sliduri (lucrările cadrelor didactice, studenţilor, etc.). Primele 1-2 sliduri vor conţine o scurtă prezentare a şcolii.

 • Referatele vor avea între 3-4 pagini, format A4 ; iar proiectele între 4-10 pagini format A4. Lucrările vor fi tehnoredactate cu diacritice.

 • Pentru publicare în revista „Parteneriat cu mediul”, nr.6, iunie 2014, ISSN 2067-6913 se va realiza un rezumat de max. 1 (una) pagină, format A4, cu respectarea cerinţelor de redactare de mai jos.

CERINŢE DE REDACTARE(pentru referate) :
 1. Document Word 2003.

 2. Setaţi la page-setup astfel: top-3 cm; bottom-3 cm; left - 3 cm; right-3 cm; gutter- 0, gutter position -left, portrait, apply to whole document; paper size A4 (21x 29,7cm); header 1,25 cm; footer-1,25 cm, vertical alignment-top;

 3. La format paragraph: alignment –justify, left , right –0, before 0, after- 0, body text, first line- 1,5 cm, line spacing-single,

 4. Titlul se scrie cu TNR 14 BOLD, CU MAJUSCULE, centrat pe pagină.

 5. Autorii se scriu la distanţa de un rând de titlu, centrat, cu TNR 12, bold, centrat, trecându-se mai întâi titlul didactic sau specificaţia elev, student, apoi prenumele şi numele. După numele fiecărui autor se trece o cifră care corespunde locului de muncă şi care se explicitează mai jos cu TNR 12, italic, centrat ( distanţa de 1 rând). Exemplu:

RECICLEAZĂ - ENERGIA CONTEAZĂ!
Proiect educaţional
Prof. Maria Crîsnic1, Prof.dr. Diana Codruţa Chercotă2
1 Colegiul Tehnic “E. Ungureanu” Timişoara
2 Şcoala Gimnazială nr.18 Timişoara
 1. Textul se scrie cu TNR 12, la un rând, fără spaţii libere între paragrafe.

 2. Subtitlurile ( INTRODUCERE, ........CONCLUZII, BIBLIOGRAFIE) se scriu cu litere mari TNR 12 BOLD, aliniat la stânga ( la 1,5 cm ).

 3. Indicaţiile bibliografice se trec în text cu cifre, între paranteze drepte, în ordinea citării, de ex. ....... [3].

 4. Bibliografia se va consemna la sfârşitul lucrării, în ordine alfabetică, astfel; nume, prenume autor, titlul lucrării, editura, oraşul, anul.

OBLIGATORIU : Rezumatul lucrării va începe cu un abstract (obligatoriu în limba engleză), ce va cuprinde ideea centrală a lucrării, câteva referiri la susţinerea ideii, la rezultate şi concluzii (max.150 cuvinte).
Abstractele care nu respect această structură sau articolele care nu au abstract nu vor fi publicate în revistă.
SELECTAREA LUCRĂRILOR:
Comitetul ştiinţific al simpozionului îşi rezervă dreptul de a selecta lucrările pe baza criteriilor impuse (literare, ştiinţifice, de tehnoredactare).
NOTĂ:
 • Participanţii vor trimite, obligatoriu, prin prin e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., în fişiere separate următoarele materiale; fişa de înscriere, lucrarea, rezumatul lucrării, acordul de parteneriat semnat, cu nr.de înregistrare-dacă este cazul.

 • Desenele, posterele se vor trimite prin poştă, pe adresa şcolii, sau vor fi predate la secretariatul şcolii.

 • Participanţii vor primi diploma de participare şi DVD-ul cu lucrările prezentate. Revista „Parteneriat cu mediul”, nr.7, iunie 2015, ISSN 2067-6913 va fi trimisă fiecărui participant la adresa de e-mail notată în fişa de înscriere. Distribuirea materialelor se va realiza până în 30.09.2015, la adresa trecută în fişa de înscriere.

 • Nu există taxă de participare.

PROGRAMULDE DESFĂŞURARE:
9 – 930 Primirea invitaţilor şi participanţilor, la Şcoala Gimnazială nr.18, Str. Amforei, nr.6, Timişoara
930 - 1030 Deschiderea festivă a lucrărilor
1030 - 1230 Desfăşurarea lucrărilor pe secţiuni
1230 - 13 Vizitarea expoziţiei; pauză
13 – 1530 Desfăşurarea lucrărilor pe secţiuni
1530 – 16 Prezentarea concluziilor pe fiecare secţiune; încheierea lucrărilor
NOTĂ: Programul poate suporta modificări, în funcţie de numărul participanţilor; nu se modifică
ora de începere.
DATE DE CONTACT:
Prof.dr. Diana Codruţa Chercotă, tel. 0722537794
Prof. Maria Crîsnic, tel. 0726600647
 
 
 
 
 
ccdg0764
 
ccdg0765
 

Despre CCDG

CCDG este o organizaţie neguvernamentalǎ ce furnizează programe educaţionale de calitate, în  scopul unui mediu sustenabil.

Obiectivul nostru este de a oferi programe care promovează relaţii durabile între copii, adulţi şi mediul înconjurător, realizând că educaţia eficientă trebuie să se extindă dincolo de sala de clasă şi că principiile de ecologie, justiţie şi egalitate trebuie să fie evidente la toate nivelurile societǎţii.

Ne gasiti si pe:


Contact CCDG

 • CENTRUL CARPATO-DANUBIAN DE GEOECOLOGIE
 • Str. Barbu Lăutaru, Nr. 8, BL. 23, SC. B, Parter, AP. 56, sector 1, Bucureşti

  RELAŢII DIVERSE VOR FI SOLICITATE PRIN:

 • e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 • mobil: 0731.713.714

Adrese web pentru informații:

Alte site-uri ale CCDG:

 

Despre cookie click aici....