header CCDG

Ce este Programul Eco-Schools / Eco-Scoala

PROGRAMUL MONDIAL ECO-SCHOOLS / ECO-ŞCOALA

 

Participarea unităţilor şcolare la Programul internaţional Eco-Schools reprezintă oportunitatea realizării unor acţiuni instructiv-educative complexe, cu implicarea activă a elevilor, cadrelor didactice, a părinţilor şi cu un ecou important în rândul comunităţii locale.

- STRATEGIA PENTRU IMPLEMENTAREA PROGRAMULUI click aici.....

- REGULAMENT_PROGRAMUL MONDIAL click aici ....

 

NIVELUL INTERNAŢIONAL:

Eco-Schools este un program pentru managementul mediului şi certificarea şcolilor care-l implementează, coordonat la nivel internaţional de Fundaţia de Educaţie pentru Mediul Inconjurător (FEE), ce reuneşte 81 de organizaţii din 68 de ţări, care acţionează la nivel naţional în domeniul educaţiei pentru o dezvoltare durabilă. Dintre acestea, în anul 2018, 68 de ţări au implementat Programul mondial ECO-SCHOOLS. Pe plan mondial, Programul este susţinut de Uniunea Europeană, UNESCO şi UNEP (Programul Naţiunilor Unite pentru Mediu).

Programul Eco-Şcoala a debutat pe mapamond ca program-pilot, în anul 1994, pornind de la necesitatea implicării tinerilor în  găsirea de soluţii la provocările impuse de dezvoltarea durabilă la nivel local. Ȋn anul 2023 au participat 50 000 de şcoli din lume, din care circa  20 000 deţin Certificat de Eco-Şcoală şi Steagul Verde. Un număr de 19 800 465 de copiii şi tineri, peste 1 400 000 de cadre didactice dezvoltă acest program în lumea întreagă.

CRITERII INTERNAŢIONALE CE TREBUIE ÎNDEPLINITE

 1. Parcurgerea celor 7 paşi (conform documentaţiei).
 2. Toţi elevii implicaţi: activităţi şi iniţiativă.
 3. Implementarea cel puţin a unei teme dintre cele propuse de coordonarea internaţională.
 4. Legături pe internet cu alte şcoli, pe probleme de mediu.
 5. Activităţi desfăşurate în colaborare cu alte unităţi şcolare din comunitatea locală.
 6. Parteneriate viabile cu autorităţile locale.
 7. Implicare continuă pentru obţinerea unor performanţe de mediu.

 

TEMELE PROGRAMULUI MONDIAL ECO-SCOALA 

Programul solicită acordarea unui interes special uneia dintre următoarele teme, pe parcursul unui an şcolar:

1) Natura şi Biodiversitatea
1.Biodiversity Nature 
 1) Biodiversity & Nature
 
2) Schimbările climatice
 2.Climate Change
2) Climate Change
3) Energia
 3.Energy
 3) Energy
4) Cetățenia globală
 4.Global Citizenship
 4) Global Citizenship
5) Sănătate / Still de viața sănătos
 5.Health Wellbeing
 5) Health & Wellbeing
6) Gunoiul menajer
 6.Litter
 6) Litter 
7) Marea și litoralul
 7.Marine and Coast
 7) Marine and Coast
8) Curtea şcolii
 8.School Grounds
 8) School Grounds
9) Transport
 9.Transport
 9) Transport 
10) Deșeuri
 10.Waste
 10) Waste
11) Apa
 11.Water
  11) Water 
12) Hrană  IconFOODthemeNr12   12) Food

NIVELUL NAŢIONAL:
După obţinerea Steagului Verde, unitatea şcolară are obligaţia de a derula cel puţin două teme din cele impuse de coordonarea imternaţională.

În Romania, Programul Eco-Scoala a debutat în anul 1999 cu doar 5 şcoli pilot, ajungându-se în 2009 la 424 de unităţi şcolare, sub coordonarea Centrului Carpato-Danubian de Geoecologie, în calitate de membru cu drepturi depline al FEE. De-a lungul timpului, circa 850 de unităţi şcolare (grădiniţe, şcoli generale, licee, colegii, grupuri şcolare, şcoli speciale, cluburi sau palate ale copiilor) din România au derulat programul, la finalul anului şcolar 2022/2023 fiind active un număr de 277.

SE IMPUN:

 • sprijinul activ al conducerii şcolii şi al autorităţilor locale;
 • dorinţa de implicare a elevilor în procesul de luare a deciziilor şi crearea posibilităţilor de a acţiona la orice nivel;
 • implicarea activă a ȋntregului corp didactic al unităţii şcolare;
 • dorinţa de a începe şi continua o acţiune cu rezultate pe termen lung;
 • un coordonator cu iniţiativă, altruist, energic şi cooperant.

SCHEMA ECO-SCOALA (ETAPE)

 1. Inregistrarea şcolii în Programul Eco-Şcoala (trebuie să aveţi suportul directorului şcolii şi al altor membri ai corpului didactic). Reînscrierea cu toate documentele se face în fiecare an.
 2. Implementarea programului (având ca obiectiv sprijinirea evoluţiei elevilor de la conştientizarea privind problemele de mediu în cadrul curriculum-ului către acţiunile de mediu în cadrul şcolii şi la nivelul comunităţii locale). Pentru fiecare an de activitate se alege o temă dintre cele 12 impuse de coordonarea internaţională, ȋn raport cu care se stabilesc activităţile din Planul de acţiune.
 3. Evaluarea rezultatelor prin rapoarte anuale către CCDG.
 4. Aplicarea pentru obţinerea premiului (Steagul Verde)  - după 2 ani şcolari încheiaţi de activitate.
 5. Reînnoirea premiului se realizează la fiecare 2 ani. După obţinerea calităţii de Eco-Şcoală, se vor implementa anual cel puţin 2 teme dintre cele 12 impuse.

 

REGULAMENT

Pentru înscrierea în program este necesară parcurgerea urmǎtoarelor etape:

 • ÎNSCRIEREA şi REINSCRIEREAse realizează prin completarea unui formular (în fiecare an), în perioada 10 sept.-30 nov.

 • Regulamentul ES prevede că structurile unei unități școlare nu fac parte automat din Programul Eco-Scoala, având o alta locație, nu cea pentru care s-a acordat calitatea de Eco-Școala. Dacă dorește, fiecare unitate se poate înscrie separat (dar nu este obligatoriu) sau poate avea acțiuni comune (de parteneriat) cu unitatea (de baza) înscrisă în program, dar la care să participe elevii din ambele unități, adică să reiasă că este vorba despre o colaborare, un parteneriat într-o acțiune/activitate.

 • REALIZAREA DOCUMENTAŢIEI (conform schemei impuse). La înscriere se completează documentaţia, care se actualizează şi se trimite la CCDG anual, împreună cu formularul de înscriere/reînscriere. Evaluarea iniţială se face pe baza documentaţiei; este necesar să întruniţi un punctaj de minimum 28 de puncte (din totalul de 41 de puncte) pentru a fi abilitaţi să rulaţi programul în şcoală. Şcolile vor fi înştiinţate cu privire la  punctajul obţinut la evaluarea iniţială a documentaţiei în perioada imediat următoare depunerii acesteia. Refacerea documentaţiei se poate realiza în perioada imediat următoare primirii punctajului; cu cât veţi depune documentaţia mai devreme, cu atât mai repede veţi primi evaluarea şi veţi putea aduce eventuale modificări.

 • CONTRIBUŢIA ANUALĂ. Acest program presupune o contribuţie minimală anuală care se calculează în funcţie de solicitarea coordonării internaţionale (FEE), având în vedere că el reprezintă un brand internaţional. Aceasta poate fi realizată de unitatea şcolară prin valorificarea deşeurilor (dovedind astfel că realizează un management profitabil al colectării şi valorificării deşeurilor), cu ajutorul sponsorilor, din valorificarea unor obiecte realizate din materiale refolosibile etc. (vezi documentul Cerinţe pentru anul şcolar 2023/2024)

 • RAPORTAREA: fiecare şcoală va realiza în perioada 15 iunie-15 iulie un Raport de activitate;

- raportul va cuprinde descrierea modului în care cele Şapte “Elemente Esenţiale” ale programului (Comitetul Eco-Şcoala, Analiza problemelor de mediu, Planul de acţiune, Monitorizarea şi evaluarea, Curriculum, Informarea şi implicarea şcolilor şi comunităţii, Codul Eco) au fost implementate în şcoală şi modificările intervenite în descrierea şcolii.

- coordonatorul, cadrele didactice sau elevii şcolii vor trimite coordonatorului naţional pentru a fi postate pe site-ul www.ccdg.ro , periodic, scurte informari cu privire la acţiunile derulate (cel puţin 3/an şcolar).

 • EVALUAREA cuprinde:

  - evaluarea iniţială (a documentelor). Operatorul Naţional evaluează documentaţia, comunică coordonatorului din şcoală punctajul obţinut.

  şi

  - evaluarea pentru obţinerea premiului Steagul Verde, care se va realiza pe baza Formularului de evaluare depus la CCDG, iar în cazul în care Comisia consideră că şcoala a atins principalele elemente ale unei Eco-Şcoli, se va realiza evaluarea în şcoală de către Comisia de evaluare, alcătuită din 3 evaluatori (un reprezentant al CCDG, un reprezentant al Inspectoratului Şcolar Judeţean, un reprezentant al Agenţiei pentru Protecţia Mediului).

Cererea pentru evaluarea şcolii în vederea obţinerii Steagului Verde şi a Certificatului Eco-Şcoala se face după 2 ani încheiaţi de activitate în program. Cererea se trimite până la data de 20 ian. 2024. După această dată, cererile nu vor mai fi luate în considerare. Evaluările se fac în perioada martie-iunie 2024. Cererea pentru reevaluare se trimite în anul al doilea de activitate, pentru a se asigura continuitatea. În acest an, vor depune cererile de reevaluare unităţile şcolare evaluate în 2022.

Operatorul Naţional înştiinţează în scris şcoala cu privire la rezultatul evaluării / reevaluării .

 • PREMIEREA

1. Înmânarea Steagului are loc în luna octombrie, la Seminarul Naţional CCDG.

Obţinerea Steagului Verde asigură titlul de Eco-Şcoală; odată obţinut, Steagul Verde poate fi arborat numai timp de 2 ani (cu condiţia ca unitatea şcolară să se reînscrie în program în fiecare din cei doi ani), după care şcoala poate solicita reluarea procedurii de evaluare pentru reactualizarea titlului obţinut sau poate renunţa la program. Steagul Verde se acordă doar pentru o unitate școlară (cea înscrisă), nu pentru structuri ale acesteia sau corpuri de clădiri din alte locații. Fiecare structură a unei unități se poate înscrie individual în program.

2. La fiecare 2 ani se face reevaluarea. Daca unitatile scolare trec cu bine peste aceasta etapa, vor pastra Steagul Verde si vor primi UN TROFEU ECO-SCHOOLS – care atesta parcurgerea cu succes a doi ani de activitate Eco-Scoala.

Când scolile implinesc 10 ani sub Steagul Verde, trofeul este înlocuit cu o PLACHETA ANIVERSARA, ca apreciere a fidelității în Programul Eco-Schools si obtinerea de 5 ori a Steagului Verde.

ATENȚIE:

        1. Documentele primite de la scoli (fise de inscriere, documentatii, rapoarte, chestionare etc.) se pastreaza in arhiva CCDG timp de doi ani.

2. Pentru postarea pe site a materialelor de la activitatile unităţii şcolare, este necesar să primim de la coordonatorul Eco-Scoala documentele asa cum prevad regulile postate pe site.

    3. SIGLA ECO-SCHOOLS POATE FI FOLOSITĂ DOAR DE UNITĂȚILE ȘCOLARE CARE DEȚIN STEAGUL VERDE ȘI CALITATEA DE ECO-ȘCOALĂ.

       4. Structurile unei unități școlare sau unitățile afiliate/încorporate nu fac parte automat din Programul Eco-Scoala, având o alta locație, nu cea pentru care s-a acordat calitatea de Eco-Școala. Daca dorește, fiecare unitate se poate înscrie separat (dar nu este obligatoriu) sau poate avea acțiuni comune (de parteneriat) cu unitatea (de baza) înscrisă în program.

 

RELAŢII DIVERSE VOR FI SOLICITATE prin email și telefon.

Despre CCDG

CCDG este o organizaţie neguvernamentalǎ ce furnizează programe educaţionale de calitate, în  scopul unui mediu sustenabil.

Obiectivul nostru este de a oferi programe care promovează relaţii durabile între copii, adulţi şi mediul înconjurător, realizând că educaţia eficientă trebuie să se extindă dincolo de sala de clasă şi că principiile de ecologie, justiţie şi egalitate trebuie să fie evidente la toate nivelurile societǎţii.

Ne gasiti si pe:


Contact CCDG

 • CENTRUL CARPATO-DANUBIAN DE GEOECOLOGIE
 • Str. Barbu Lăutaru, Nr. 8, BL. 23, SC. B, Parter, AP. 56, sector 1, Bucureşti

  RELAŢII DIVERSE VOR FI SOLICITATE PRIN:

 • e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 • mobil: 0731.713.714

Adrese web pentru informații:

Alte site-uri ale CCDG:

 

Despre cookie click aici....